budovatelka cover logog

O SOUTĚŽI

„Široká ulice v samém srdci města Mostu, významná dopravní tepna, místo, kde lidé pracují, chodí na nákupy, za kulturou, nebo tudy jen projíždějí. Důležitý veřejný prostor, který utváří obraz města. Přesto území víc rozděluje, než spojuje. Představte si Budovatelku jako místo příjemnější pro život a zapojte se do příprav architektonické soutěže!“

Třída Budovatelů, hlavní dopravní tepna města, se připravuje na proměnu své podoby. Protože se jedná o významný a intenzivně využívaný prostor, rozhodne se o jeho podobě v architektonické soutěži. Soutěžící týmy budou mít za úkol navrhnout, jak celé území upravit, aby se z něj stalo příjemnější místo a lidé se v něm měli důvod zastavit, ne jím pouze v rychlosti projít. Narozdíl od běžně využívaných způsobů výběru projektanta, umožňuje architektonická soutěž vyzvat k řešení tohoto prostoru ty nejlepší ateliéry a vybrat si tak z široké nabídky návrhů.

HARMONOGRAM

  • 2019 / 2020 > příprava soutěže
  • září 2020 > vyhlášení soutěže
  • leden 2021 > odevzdání návrhů
  • březen 2021 > vyhlášení výsledků
  • jednání s vítězem 
  • zpracování dokumentace
  • realizace v etapách

AKTUÁLNĚ

V důsledku pandemických omezení se statutární město Most rozhodlo upravit původní harmonogram soutěže. Termín vyhlášení soutěže se tedy z března přesouvá na září. Sledujte aktuality na našem webu a FB stránkách soutěže.

 

POROTCI A ODBORNÍ ZNALCI

Prof. Ing. arch. Jan Jehlík

* řádný člen poroty nezávislý
Architekt, urbanista, vysokoškolský profesor. Jan pochází z Ústí nad Labem, kde po vystudování Fakulty architektury ČVUT řadu let působil a posléze vedl magistrátní odbor rozvoje. V roce 1996 založil vlastní architektonickou kancelář. Od roku 2007 vede Ústav urbanismu na FA ČVUT. Zabývá se problematikou zadávání územních plánů a je organizátorem každoroční konference Inventura urbanismu. Zabýval se aktualizací územního plánu Ústí nad Labem a je spoluautorem paláce Zdar v Ústí nad Labem. Od roku 2015 se také podílí na přípravě pražského Metropolitního plánu.

Ing. arch. Jaromír Hainc, Ph.D.

* řádný člen poroty nezávislý
Jaromír studoval architekturu na Fakultě architektury ČVUT v Praze a Technické univerzitě v nizozemském Delftu. Teoreticky i prakticky se věnuje zejména soudobému městu a urbanismu – architektuře veřejného prostoru. Současně se podílí na výuce Modulu developmentu na FA ČVUT a na výzkumu v Univerzitním centru energeticky efektivních budov ČVUT a pracuje jako ředitel Sekce detailu města na Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy, kde se podílel na přípravě Metropolitního plánu Prahy. Je členem představenstva České komory architektů.

Ing. arch. V. Šindlerová, Ph.D.

* řádná členka poroty nezávislá
Urbanistka, specialistka na územní, dopravní, krajinné a regionální plánování. Veronika Šindlerová pochází z Mostu, kde vystudovala víceleté gymnázium. Architekturu vystudovala na Fakultě architektury ČVUT v Praze a na Bauhaus-Universität Weimar ve Spolkové republice Německo. Na Fakultě architektury ČVUT působí od roku 2008 jako odborná asistentka v Urban Planning Studiu profesora Karla Maiera a přednáší teorii a plánování dopravních systémů. Zároveň vede vlastní projektovou praxi zaměřenou na prostorové plánování a poradenství v oblasti územního rozvoje a stavebního práva. Je městskou architektkou v Bílině.

Ing. arch. Jan Harciník

* náhradník poroty nezávislý
Architekt a urbanista pocházející z Ústí nad Labem. Mezi lety 2013–2019 působil na Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR Praha) v Kanceláři veřejného prostoru, kde se podílel na řadě koncepčních materiálů (např. Manuál tvorby veřejných prostranství, Koncepce pražských břehů ad.) a projektů veřejných prostranství (revitalizace Karlova náměstí v Praze, revitalizace ulice Táborská/Na Pankráci aj.). Od roku 2018 znovu působí jako architekt v ústecké kanceláři 3+1 architekti, kde získával první projekční praxi při studiu Fakulty architektury ČVUT.

Ing. arch. Irena Králová

* náhradnice poroty nezávislá
Absolventka Fakulty architektury ČVUT v Praze, autorizovaná architektka ČKA a členka Rady Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR. Profesně se celoživotně orientuje především na územní plánování a urbanismus. Je spoluautorkou – hlavní architektkou Územního plánu města Plzně z roku 1995, po Brně druhého schváleného územního plánu v ČR po roce 1989. Též spoluautorkou – hlavní architektkou současně platného Územního plánu Plzně z roku 2016, oceněného jako nejlepší urbanistický projekt roku 2017. Je autorkou územních plánů řady menších sídel, zpracovávala desítky územních studií, regulační plány, věnuje se přednáškové a publikační činnosti.

Ing. arch. Jan Hasík

* náhradník poroty nezávislý
Architekt působící v Mostě. Ve své projekční praxi se věnuje navrhování bytových a občanských staveb, je zpracovatelem řady územních studií a územních plánů obcí.

Mgr. Jan Paparega

* řádný člen poroty závislý
Mostecký rodák, primátorem města Mostu byl zvolen v roce 2014 a do funkce byl znovuzvolen v roce 2018. Je absolventem místního víceletého gymnázia, vysokoškolské vzdělání pak získal na Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni. Po složení advokátních zkoušek pracoval jako samostatný advokát.

Ing. Bc. Jiří Nedvěd

* řádný člen poroty závislý
Radní města Mostu, člen komise rozvoje, dopravní komise a pracovní skupiny pro architekturu a urbanismus města Mostu. Je absolventem Fakulty dopravní ČVUT a Masarykova ústavu vyšších studií v Praze. Současně aktivně projektuje v oblasti dopravních staveb.

Ing. Marek Hrvol

* náhradník poroty závislý
Náměstek primátora města Mostu pro oblast rozvoje, majetku, městských služeb a ekonomiky, statutární zástupce, zastupitel, radní. Je absolventem místní Střední průmyslové školy, vysokoškolské vzdělání v oboru ekonomie získal na Vysoké škole finanční a správní v Praze.

Akad. arch. Petr Nesládek

* náhradník poroty závislý
Architekt pocházející z Mostu. Absolvoval Akademii výtvarných umění v Praze po předchozím studiu na Fakultě architektury ČVUT v Praze. Po vysoké škole se vrátil do Mostu, kde do současnosti provozuje profesní praxi jako architekt „na volné noze“. Od roku 2015 je externím architektem města Mostu.

Ing. Radmila Fingerová

* odborná znalkyně
Krajinářská architektka, která ve své praxi ve spolupráci s architekty projektuje veřejná prostranství i soukromé zahrady. Od roku 1996 pracovala pro odborná sdružení architektů, krajinářských architektů a zahradníků. V letech 2005–2007 byla generální tajemnicí v Mezinárodní federaci krajinářských architektů IFLA (International Federation of Landscape Architects). Radmila Fingerová se dlouhodobě zasazuje o vzájemně prospěšnou spolupráci krajinářských architektů a architektů: „Skutečná spolupráce obou profesí je předpokladem dobrého výsledku společného díla.“

Ing. Lukáš Tittl

* odborný znalec
Specialista koncepce dopravy Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy. Specializuje se na strategické plánování dopravní infrastruktury v Praze a okolí prostřednictvím tvorby strategických dokumentů, na plánování rozvoje kolejové infrastruktury (např. Strategie rozvoje pražské metropolitní železnice), má zkušenosti s návrhy revitalizací veřejných prostranství a přestupních uzlů.

ORGANIZÁTOŘI

Zadavatelem soutěže je statutární město Most, které na její přípravě spolupracuje s externími administrátory. 

Ing. arch. Jana Kubánková

Architektka a urbanistka. Žije v Lounech, za rodinou pravidelně dojíždí do Mostu. Architekturu studovala na Fakultě architektury ČVUT v Praze a ETSAM v Madridu. Diplomovala s prací, která se zabývala urbanistickou strukturou města Mostu a možnostmi revitalizace jeho sídlišť. Tato zkušenost ji přivedla k organizaci několika ročníků Dne architektury v Mostě a dalším občanským aktivitám v rámci města. Kromě vlastní projekční praxe se podílí na projektu Sídliště, jak dál?, na publikační a výzkumné činnosti Ústavu nauky o budovách FA ČVUT a spolupracuje také se Státním fondem rozvoje bydlení. Podílí se na přípravě architektonické soutěže Znovuzrození parku Střed v Mostě pod vedením Nadace Proměny a je členkou Pracovní skupiny pro architekturu a urbanismus města Mostu.

ateliér • tečka

Tříčlenný ateliér architektů a urbanistů, který klade důraz na propojení lokální znalosti a odborných dovedností. Na projektech proto s radostí pracuje s širokou řadou dalších odborníků a profesí. Cílem ateliéru Tečka jsou jednodušše dobrá a fungující místa pro lidi. Do portfolia ateliéru patří projekty všech velikostí, od interiérů, po bytové a občanské stavby až po územní studie a stejně tak koncepční materiály (Manuály potenciálů, Manuál mobiliáře, povrchů, a reklamy aj.). Ateliér se dlouhodobě věnuje popularizaci městských témat v rámci  archibn a Re-vize Ústí.

www.tecka.city

ČASTÉ OTÁZKY

Na třídě Budovatelů není třeba nic zásadního měnit, proč se vůbec dělá architektonická soutěž?

Třída Budovatelů je místem, ve kterém se setkává mnoho požadavků na její využití. Nachází se zde významné dopravní uzly, zastávky městské i linkové dálkové dopravy, lidé sem chodí také za nákupy, za kulturou, na trhy nebo se jen setkat s přáteli. Je to ale především také místo, které díky své poloze v samém srdci města, formuje obraz celého Mostu a stává se tak jeho tváří. Skloubení všech těchto požadavků tedy nemůže být svěřeno jen jedné profesi (např. dopravní), ale je potřeba najít komplexní tým, který bude umět všechny tyto požadavky spojit v harmonický celek. Velkou výhodou architektonické soutěže je také to, že pohled profesionála zvenčí umožní najít řešení, která by místní obyvatele možná ani nenapadla, protože si na stávající podobu zkrátka zvykli a je pro ně obtížné si představit jiné způsoby pojetí tohoto místa.

Jaký je rozdíl mezi architektonickou soutěží a běžným způsobem výběru projektanta?

Běžně využívaná zadávací řízení s kritériem ceny (případně i času nebo zkušeností) neumožňují nechat zpracovatele nejprve předložit návrh, jak by dané místo řešili a teprve potom si vybrat, které řešení bude nejvhodnější. Je to svým způsobem volba s šátkem přes oči. Hlavní výhodou architektonické soutěže je možnost vybrat si z širšího množství profesionálně zpracovaných návrhů, posoudit je za účasti odborné poroty a následně ve zjednodušeném řízení zakázku zadat.

Co dalšího architektonická soutěž Mostu přináší?

Celorepublikový obraz Mostu není bohužel úplně pozitivní. Navenek se prezentují jen negativní témata a skutečné hodnoty se často opomíjejí. Tento obraz města má nicméně i reálné ekonomické dopady a vliv na ceny nemovitostí. Společně s dalšími faktory ovlivňuje rozhodnutí lidí, jestli se sem přestěhují, nebo jestli zde vůbec zůstanou bydlet. Architektonická soutěž přispívá k pozitivní medializaci města jako celku a zlepšuje obraz sídla v regionálním i celonárodním měřítku. Je signálem, že město Most má budoucnost, která staví na transparentních procesech, zapojování obyvatel do rozhodování o podobě města a na kvalitním a atraktivním vystavěném prostředí.

Kdo bude o vítězi soutěže rozhodovat?

O vítězi rozhoduje předem stanovená porota, kterou nominuje zadavatel soutěže, tedy statutární město Most. Soutěžní řád určuje podmínku nadpolovičního zastoupení nezávislých členů poroty (osob, které nemají se zadavatelem trvalý obchodní, zaměstnanecký nebo služební vztah). Díky této podmínce může být výběr nejlepšího návrhu nepodjatý a nestranný. Profesionální odbornost větší části porotců současně umožňuje skutečně kvalifikované posouzení předložených návrhů.

Proč jsou v porotě i lidé, kteří v Mostě nežijí?

Nezávislou část poroty nominuje zadavatel soutěže (město Most) a zpravidla se snaží najít špičkové odborníky napříč celorepublikovou architektonickou scénou. Renomované osobnosti se stávají garantem kvalitního výsledku a jejich zastoupení v porotě navíc láká k účasti vyšší počet soutěžících týmů. Pohled profesionála zvenčí je současně velmi cenným přínosem do soutěže. Porotce, který není zatížen mnohaletou zvyklostí užívání prostoru, dokáže snadněji zhodnotit přednosti a nedostatky jednotlivých návrhů. Nezávislí porotci soutěže na třídu Budovatelů naplňují podmínku vysoké odborné kvalifikace a přitom má řada z nich osobní vazby k regionu. 

Město musí v soutěži vyplatit jednotlivým vítězům ceny a odměny. Není architektonická soutěž zbytečně drahá?

Náklady na ceny a odměny architektonické soutěže upravuje Soutěžní řád České komory architektů a v případě projektu této kategorie a rozsahu se pohybují mezi 0,9 – 1,1 % předpokládaných investičních nákladů. Při zhodnocení všech výše uvedených výhod soutěže (možnost vybrat si z větší nabídky návrhů, získat kvalitnější výsledek, pozitivně prezentovat město) se jedná o účelně a rozumně vynaloženou investici. Adekvátní výše cen je také podmínkou udělení regulérnosti soutěže a láká k účasti kvalitnější architektonické kanceláře.

Jak soutěž probíhá?

Průběh soutěže má několik fází: přípravu, vyhlášení soutěže, jednání poroty a výběr oceněných týmů, oznámení výsledku soutěže a následnou prezentaci soutěžních návrhů formou katalogu nebo výstavy. Největší pozornost je třeba věnovat přípravě soutěže, během které probíhá sociologické šetření, formuluje se zadání, připravují soutěžní podklady a vytváří soutěžní podmínky.

Jak vzniká zadání soutěže?

Formulace zadání pro soutěžící architekty je úkolem zadavatele soutěže, tedy města Mostu. Částečnou oporou je mu v tomto případě administrátor soutěže, který pomáhá koordinovat  diskuze napříč městskými odbory a komisemi. Důležitou částí přípravy soutěže je sociologické šetření, které umožňuje získat informace o fungování místa a jeho možných proměnách přímo od obyvatel a dalších lidí, kteří v místě podnikají, nebo ho jinak využívají. Takto komplexní příprava architektonické soutěže zpravidla motivuje vedení obce hlouběji se zamyslet nad možnostmi a způsobem využití řešeného prostoru.

Prodraží architektonická soutěž celkovou investici?

Pokud budeme investici do veřejného prostoru vzešlou ze soutěže porovnávat s jeho čistě technickými úpravami (nové povrchy komunikací, mobiliář apod.), které byly původně uvažovány, tak budou náklady jednoznačně vyšší. Je nutné ale vzít v potaz o jak důležitý prostor se jedná a jaký má význam pro celé město. Předpokládané investiční náklady budou uvedeny v zadání soutěže a soutěžící týmy musí návrhy zpracovat tak, aby nebyly tyto odhady překročeny. Dalším požadavkem běžně formulovaným v soutěžních podmínkách je také optimální udržitelnost projektu. Třída Budovatelů musí být navržena tak, aby její údržba do budoucna příliš nezatěžovala rozpočet města.

Chybí Vám zde nějaká otázka? Máte připomínku k projektu?

Napište nám na: soutez@budovatelka.cz

NAPIŠTE NÁM